กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. เฟรมอลูมิเนียมอบสีดำ

ราวกันตกกระจกเทมเปอร์เขียวใส 10 มม. โครงสร้างเหล็กฉากทำสีดำ

งานติดตั้งกระจกประตูบ้าน