งานติดตั้งกระจกประตูบ้าน

กระจกเทมเปอร์ใส 10 มม. เฟรมอลูมิเนียมอบสีดำ