งานติดตั้งกระจกคอนโด

งานกระจก นิรภัย เทมเปอร์ ลามิเนต 3 ชั้น (กระจกแพรว)

ราวกันตกกระจกเทมเปอร์เขียวใส 10 มม. โครงสร้างเหล็กฉากทำสีดำ