งานกระจกตกแต่งห้องน้ำ

ราวกันตกกระจกเทมเปอร์เขียวใส 10 มม. โครงสร้างเหล็กฉากทำสีดำ