กระจกเคลือบผิว Glass Coated

Glass Coated
        กระจกเคลือบผิว คือ กระจกที่มีการนำไปปรับปรุงผิว โดยเคลือบออกไซด์ของโลหะ เพื่อให้ได้คุณสมบัติที่ต้องการด้วยเหตุนี้กระจกเคลือบผิวจึงมีความเงามันวาวที่แตกต่างจากกระจกประเภทอื่น กระจกเคลือบผิวจะแบ่งเป็น 2 ประเภทตามลักษณะการเคลือบผิวกระจกดังนี้

Hard coat
     เป็นกระจกเคลือบผิวที่นำกระจกไปอบด้วยความร้อนเมื่อกระจกเริ่มอ่อนตัวจะโรยผงออกไซด์ของโลหะลงบนผิวของกระจกที่อ่อนตัว เพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกับผิวของกระจก ซึ่งกระจกเคลือบผิวแบบนี้ข้อดีก็คือทนต่อการขีดข่วนได้ดี แต่ข้อด้อยก็คือลักษณะสีและการสะท้อนแสงของกระจกอาจจะไม่สม่ำเสมอกันตลอดทั้งแผ่น

Soft coat
    เป็นกระจกเคลือบผิวที่นำกระจกไปพ่นผงออกไซด์ของโลหะเคลือบทับลงบนพื้นผิวของกระจกเท่านั้น ซึ่งกระจกเคลือบผิวแบบนี้ข้อดีก็คือสามารถสะท้อนแสงและคลื่นความร้อนจากแสงแดดได้ดี แต่ข้อด้อยก็คือไม่ทนทานต่อการขีดข่วน

คุณสมบัติที่โดดเด่นของกระจกเคลือบผิว
1.สะท้อนแสงและลดความร้อนจากแสงแดดได้ จึงช่วยในเรื่องของการลดภาระเครื่องปรับอากาศและการประหยัดพลังงาน
2.ทนต่อความร้อนได้ดี
3.มีสีให้เลือกมากมายจึงช่วยให้งานออกแบบตกแต่งทำได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

กระจกเคลือบผิวเหมาะสมกับงานลักษณะใด
1.ตึกสูงและอาคารที่ต้องการเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงาน
2.อาคารที่ต้องการความเป็นส่วนตัวภายในอาคาร
3.อาคารที่ต้องการสีสันและความมีชีวิตชีวาในรูปลักษณ์ของตัวอาคาร