Thai     

CONTACT US

SMG Glass and Metals Company Limited

GET IN TOUCH

SMG Glass and Metals Company Limited

Mobile: +668-6317-4966, +668-9944-6929, 
Tel: 02-802-6553
Fax: 02-802-6553
Email:   tong778@hotmail.com
            suthattanuu@gmail.com

เราสามารถแปรรูปกระจกมาตรฐานให้เป็น กระจกเทมเปอร์ ลามิเนต กระจกฉนวนความรัอน (Insulated Glass Units) เราสามารถนำสีเคลือบกระจกมาทำกระจกเคลือบสีได้ตามความต้องการ (Glass Coated)

 • งานกระจกบานเปลือย
 • งานกระจกโชว์รูมห้างสรรพสินค้า
 • งานกระจกฉากกั้นห้องน้ำ
 • งานราวกันตก และราวบันไดกระจก งานกระจกสกายไลท์ (SKY LIGHT)
 • งานผนังอาคารสูง (CURTAIN WALL)
 • งานตกแต่งภายในด้วยกระจกสี งานกระจกแกะลาย ลงสี เล่นระดับ
 • งานกั้นห้อง ผนังเบา งานฝ้าต่างๆ งานกระจก บานเลื่อน บานแขวน บานสวิง บานกระทุ้งต่างๆ
 • งานบันไดทำด้วยกระจก STAIR GLASS งานพื้นทำด้วยกระจก FLOOR GLASS
 • งานกระจกสีในห้องครัว ห้องน้ำ งานกระจกเงาติดผนัง

SMG Glass and Metals Company Limited

Mobile: +668-9944-6929, +668-6317-4966
Tel: 02-802-6553
Fax: 02-802-6553
Email:  tong778@hotmail.com
           info@smartglass.in.th
           suthattanuu@gmail.com
          

เราสามารถแปรรูปกระจกมาตรฐานให้เป็น กระจกเทมเปอร์ ลามิเนต กระจกฉนวนความรัอน (Insulated Glass Units) เราสามารถนำสีเคลือบกระจกมาทำกระจกเคลือบสีได้ตามความต้องการ (Glass Coated)

 • งานกระจกบานเปลือย
 • งานกระจกโชว์รูมห้างสรรพสินค้า
 • งานกระจกฉากกั้นห้องน้ำ
 • งานราวกันตก และราวบันไดกระจก งานกระจกสกายไลท์ (SKY LIGHT)
 • งานผนังอาคารสูง (CURTAIN WALL)
 • งานตกแต่งภายในด้วยกระจกสี งานกระจกแกะลาย ลงสี เล่นระดับ
 • งานกั้นห้อง ผนังเบา งานฝ้าต่างๆ งานกระจก บานเลื่อน บานแขวน บานสวิง บานกระทุ้งต่างๆ
 • งานบันไดทำด้วยกระจก STAIR GLASS งานพื้นทำด้วยกระจก FLOOR GLASS
 • งานกระจกสีในห้องครัว ห้องน้ำ งานกระจกเงาติดผนัง
SMG OFFICE

24/22 ซอยกำนันแม้น 13 แยก 18 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
TAX NUMBER

010 555 80666 94